J.K. Jugole Grakalić

Jedriličarski klub "Jugole Grakalić" je dobio ime poslije Drugog svijetskog rata po omiljenom mladiću sa Škvera, svestranom sportisti, plivaču, jedriličaru, veslaču, fudbaleru, koji je izgubio život u ratu u 23-oj godini.

Organizovano jedrenje u Novome je počelo odmah po završetku Drugog svijetskog rata i to kao sekcija za jedrenje u okviru sportskog društva Jadran da bi 1948 bilo osnovano Brodarsko društvo sa imenom Jugoslava – Jugola Grakalića, koje je gajilo jedrenje, veslanje i modelarstvo.

Društvo su pokrenuli ljudi koji su imali iskustvo iz ranijih vremena koje se odnosilo na sportsko – rekreativno, ribarsko i turističko jedrenje, a što je sve počelo poslije Prvog svijetskog rata osnivanjem 1922.g. veslačkog kluba Jadran. Poznato je da je u to vrijeme Hotel Plaža u Zelenici imala jedrilicu na iznajmljivanje za krstarenje Bokokotorskim zalivom, a što je svakako preteča nautičkog turizma, koji je danas u velikom usponu i kome teži Klub.

Ta okrenutost ka moru, jedrenju, veslanju ima u Boki kotorskoj viševjekovnu tradiciju čuvenih bokeških trgovačkih i ratnih jedrenjaka, koji su plovili po svim morima vođeni čuvenim kapetanima od kojih ćemo spomenuti neke.

Kapetan Marko Martinović je u Perastu obučavao 17 odabranih ruskih mladića Petra Velikog pomorskim vještinama, navigaciji i jedrenju, krajem XVII vjeka.
Matija Zmajević, peraštanin, admiral ruske crnomorske flote, takođe pod Petrom Velikim proslavio se velikom pomorskom pobjedom nad Šveđanima.
Admiral Marko Vojinović, novljanin, osnivač je crnomorske flote, komandant Sevastopolja i pobjednik u mnogim bitkama protiv Turaka za vrijeme Katarine Velike, krajem XVIII vjeka.
Petar Želalić, pomorski kapetan iz Bijele, je polovinom XVIII vijeka zarobio najveći turski jedrenjak sa 1200 članova posade i proglašen je malteškim vitezom.
Kapetan Ivo Vizin iz Prčnja je jedrenjakom oplovio svijet polovinom XIX vijeka kao prvi južni Sloven.

Oslanjajući se na dugu tradiciju jedrenja, u Herceg Novom je 1948. godine osnovano Brodarsko društvo "Jugole Grakalić". Tada je krenuo veliki uspon jedrenja u Herceg Novom koji traje do dan danas. Odmah po osnivanju nabavljene su jedrilice klase Zvijezda, L5, Kadet, najviše zaslugom Jugoslovenske ratne mornarice. Već 1949.g. naši jedriličari su učestvovali na regati Zadar – Rijeka, a 1950.g. na relaciji Kotor – Herceg Novi – Budva – Ulcinj. Velika Jadranska regata Šibenik – Split – Korčula – Vis, završila je nesretno, po velikom nevremenu u Bračkom kanalu gdje su se potopile 36 jedrilica sa jednim smrtnim slučajem. Tada su zabranjene regate na otvorenom moru. U 50-tim godinama su se redovno održavale regate najčešće na nivou Boke kotorske u klasama Zvijezda i L5, gdje su uglavnom učestvovali klubovi iz Kotora, Tivta, Baošića i naravno Herceg Novog.

Škver je u to vrijeme bio stijecište sportova na vodi gdje su se masovno okupljala djeca, omladina, ali i stariji Novljani, bivši sportisti i zaljubljenici vodenih sportova. Jedriličari Jugola Grakalića su najčešće bili i najuspiješniji u takmičenjima u Crnoj Gori, a to je praktično bilo u Boki Kotorskoj, jer su jedino tu postojali klubovi.

Početkom 60-tih godina rođena je ideja o gradnji klubske zgrade kako bi se stvorili još bolji uslovi za razvoj jedriličarskog sporta. Sa ogromnim entuzijazmom i radom krenulo se u taj poduhvat. Dio sredstava je obezbijedila zajednica, a klub je nabavio drveni brod – trabakulu kojim je vadio pijesak i prodavao ga. Sav napor i sredstva bila su dovoljna za grube građevinske radove. Dalje se nije moglo i napravljen je dogovor sa Export biljem, što je klub koštalo gubitka dijela prostora. Novi prostor na Škveru je ipak ulio novi elan u rad pa su i rezultati odmah bili vidljivi. Klub je raspolagao sa 15 sportskih jedrilica, 8 klase Zvijezda, koje smo mi zvali Stella, 2 jedrilice L5 i 5 Kadeta za mlađe kategorije.

Dobra organizacija, ogromni entuzijazam i rad, doveli su do novog napretka i uspona u rezultatima naših jedriličara. Početkom 70-tih godina, naši mladi jedriličari u klasi Kadet su dospijeli u sam vrh jugoslovenskog jedrenja, tako da su uvršteni u reprezentaciju Jugoslavije i na Svjetskom prvenstvu u Splitu postigli veoma zapažene rezultate. Svi ti uspijesi na sportskom planu, ali i na organizaciji kluba kao i okupljanja omladine, bili su vidno zapaženi u gradu, pa je to rezultiralo i dodjeljivanjem Oktobarske nagrade oslobođenja grada za 1972.g. našem klubu. U sledećim godinama ređali su se uspijesi velikog broja stasalih mladih jedriličara i to je period kada je naš klub imao zapaženu ulogu u takmičenjima na nivou Jugoslavije. Polovinom avgusta 1977.g. na regati u Baošiću, uslijed velikog nevremena potopila se skoro cijela flota drvenih jedrilica klubova iz Boke. Od tada su počele da zauzimaju mjesto izrazito takmičarske plastične jedrilice, Optimisti, Laseri, Evrope, 470 i 420. Svakog ljeta se u klubu organizovao veliki broj kurseva jedrenja tako da je iz tog pogona svake godine izlazilo preko 50-tak novih mladih jedriličara. To nikako nije moglo da ostane bez značajnih rezultata i oni su se postizali na svim takmičenjima od Istre do Boke i po rijekama i jezerima širom Jugoslavije.

U 80-tim godinama postizani su značajni rezultati u jedrenju a sve veći broj jedrilica su ostvarivale visok plasman na državnim prvenstvima. Do 90-tih godina bio je period kada se počeo smanjivati broj jedrilica a s tim je došlo do zastoja u radu i razvoju. Tada dolaze 90-te godine, ratna dešavanja i raspad države Jugoslavije. Sve to traje do 2000-te godine, za koje vrijeme klub dolazi do granice da nestane. Ipak zahvaljujući nekolicini entuzijasta klub opstaje i ima temelje za novi početak.

Klub se sa novim upravljačkim snagama zasnovanim na nekadašnjim jedriličarima, okrenuo novom načinu organizovanja. To je rezultiralo kvalitetnom sanacijom zgrade, proširenju klupskih prostora i nabavkom novih jedrilica. Novo rukovodstvo je realizacijom kvalitetno napravljene strategije za razvoj kluba i jedrenja u Herceg Novom uspijelo da obnovi flotu optimista i lasera, okupi stare članove kluba i napravi sportsku instituciju koja ima za cilj da postane najbolji sportski kolektiv u Herceg Novom.